SNA-keurmerk

Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA-keurmerk) is ontwikkeld om de risico’s voor inleners van arbeid en aannemers van werk te beperken. Risico’s waarmee zij te maken hebben vloeien voort uit verschillende wet- en regelgevingen, o.a.:

Organisaties die het SNA-keurmerk mogen voeren moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400-1:2010 en de van toepassing zijnde aanpassings- en interpretatierapporten die zijn opgenomen in het Handboek Normen van de SNA.

Ondernemingen met het SNA-keurmerk staan vermeld in het register van de SNA. Opdrachtgevers lopen beperkt risico op aansprakelijkstellingen en boetes wanneer zij werken met gecertificeerde ondernemingen. Voor wat betreft de inlenersaansprakelijkheid is er zelfs sprake van een gehele vrijwaarding voor aansprakelijkstelling door de Belastingdienst, mits door de opdrachtgever aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Voor ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen is een sterk werkende zelfregulering van het SNA-keurmerk van belang. Het SNA-keurmerk zorgt namelijk voor een eerlijke markt en een gelijk speelveld voor de onderneming en haar concurrentie.

De inspecties voor het SNA-keurmerk worden uitgevoerd door onafhankelijke inspectie-instellingen die zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA). De inspectie-instellingen dienen te voldoen aan de NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012, waarmee onder meer de onafhankelijkheid en deskundigheid aangetoond en gewaarborgd worden. Naast het toezicht door de RvA voert de SNA zelf ook toezicht uit op de inspectie-instellingen.