Aanmelden

SNA-keurmerk

Het inspectieproces van het SNA-keurmerk start met het aanmelden van uw organisatie via het aanmeldingsformulier welke u kunt vinden op de website van de Stichting Normering Arbeid. Zodra u de entreenota aan de SNA heeft betaald komt uw organisatie op de lijst met aangemelde ondernemingen te staan. Wij plannen vervolgens graag met u een afspraak in voor het uitvoeren van een inspectie.

PayChecked in Transport

Het inspectieproces van het keurmerk voor PayChecked in Transport start met het aanmelden van uw organisatie via de website van de Stichting PayChecked in Transport. Hier vindt u een aanmeldingsformulier. Voldoet uw organisatie aan de gestelde basiscriteria dan wordt u door de Stichting Paychecked in Transport voor de duur van maximaal 6 maanden opgenomen in het Register bedrijven aangemeld. Wij plannen graag met u een afspraak in voor het uitvoeren van een inspectie.