PayChecked in Transport

Het keurmerk van de Stichting PayChecked (PayChecked in Transport) is ontwikkeld om bedrijven in de logistieke keten administratieve lasten te besparen en zorgt ervoor dat op een effici├źnte wijze voldaan kan worden aan de eisen uit de Wet Aanpak Schijncontructies (WAS).

Bij het inzetten van een vervoerder door een opdrachtgever zal de opdrachtgever contractuele bepalingen opnemen die zeker moeten stellen dat de vervoerder zich aan de WAS zal houden. Echter, dat is niet voldoende. De opdrachtgever zal ook moeten controleren of een vervoerder zich aan de eisen uit de WAS houdt. In de wetgeving is opgenomen dat de controles kunnen vervallen indien de opdrachtnemer (lees: vervoerder) beschikt over een keurmerk.

Door middel van het gebruik van PayChecked in Transport kan een opdrachtgever direct zien of een vervoerder voldoet aan de eisen die gesteld worden in de WAS. Een opdrachtgever kan dus snel zaken doen met een keurmerkhouder en hoeft geen vervolgonderzoek in te stellen. Ondernemingen met het keurmerk staan vermeld in het register van PayChecked in Transport.

Bezit een vervoerder niet het PayChecked in Transport keurmerk dan dient de opdrachtgever voor opdrachtverstrekking controles uitvoeren om na te gaan of zijn opdrachtnemers zich aan de wetgeving houden.

Het keurmerk PayChecked in Transport zorgt ervoor dat de administratieve lasten tot een minimum beperkt blijven en dat bedrijven in de logistieke keten effici├źnt met elkaar zaken kunnen doen.